Desinsekcija

Dezinsekcija (nariuotakojų kontrolė) - tai priemonių kompleksas, apimantis profilaktiką nariuotakojų stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant specilaius metodus ir priemones.
Profilaktinė dezinsekcija – dezinsekcija, vykstanti etapais, apimančiais nariuotakojų stebėjimą ir naikinimą, naudojant specialius metodus ir priemones.
Dezinsekcijos tikslas - pašalinti kenksmingus vabzdžius (tarakonus, skruzdėles, blusas, blakes, utėles, uodus, muses ir kt.) ir voragyvius (erkes, vorus ir kitus) iš žmogų supančios aplinkos.
Dezinsekcijos priemonės yra profilaktinės ir naikinamosios.
Profilaktinėmis priemonėmis sudaromos nepalankios sąlygos vabzdžiams daugintis, vystytis ir plisti.
Taikant profilaktines priemones labai svarbi švara, asmens higiena, sistemingas patalpų remontas, vabzdžius nepraleidžiančių tinklelių įstatymas į langus, kiemų, išviečių, atliekų duobių priežiūra.

Užkrėstumo nariuotakojais nustatymo ir dezinsekcijos efektyvumo įvertinimo metodai

 1. Objekto užkrėstumas nariuotakojais nustatomas naudojant gaudykles, lipnų popierių (du vienetai 10 m2 plotui).

 2. Lipnios gaudyklės sunumeruojamos ir laikomos parą. Po paros jos patikrinamos ir surenkamos. Kiekvienomis gaudyklėmis sugauti nariuotakojai suskaičiuojami, nariuotakojų skaičius dalijamas iš lipnių gaudyklių skaičiaus.

 3. Objektas laikomas labai užkrėstu, jeigu per parą randama prilipus 10 ir daugiau nariuotakojų. Mažai užkrėstu – jeigu per parą randama prilipus mažiau kaip 10 nariuotakojų.

 4. Nariuotakojų – tarakonų, rudųjų naminių skruzdžių, blakių – dezinsekcijos efektyvumas vertinamas po 7-14 parų, naudojant jaukus, įvairias gaudykles, lipnų popierių, juostą (du vienetai 10 m2 plotui).

 5. Nariuotakojų – tarakonų, rudųjų naminių skruzdžių, blakių – dezinsekcija laikoma efektyvia, kai ant lipnių gaudyklių nėra prilipusių minėtų nariuotakojų. Dezinsekcija laikoma neefektyvia, kai ant lipnių gaudyklių yra prilipusių nariuotakojų.

 6. Blusų dezinsekcijos efektyvumas vertinamas po 3–5 parų, atlikus dezinsekciją.

 7. Blusų dezinsekcija laikoma efektyvia, jeigu kontrolinių patikrinimų metu ant lipnių gaudyklių (du vienetai 10 m2 plotui) nerandama gyvų blusų.

 8. Musių dezinsekcijos efektyvumui įvertinti naudojamas lipnus popierius, juosta (20 m2 plotui skiriama viena juosta).

 9. Musių dezinsekcijos efektyvumas vertinamas po 1 paros, atlikus dezinsekciją.

 10. Musių dezinsekcija laikoma efektyvia, kai nėra prilipusios ar skraidančios nei vienos musės.

 11. Dezinsekcija laikoma neefektyvia, kai ant vienos juostos ar lapo yra prilipusios 1–2 musės.

 12. Uodų dezinsekcijos rūsiuose efektyvumas vertinamas praėjus 5–7 paroms po dezinsekcijos, naudojant kiuvetę arba entomologinį lervų surinkimo tinklelį vandenyje besiveisiančių įvairių išsivystymo stadijų (lervų, lėliukių skaičius viename mėginyje) uodų surinkimui ir suskaičiuojant suaugusius uodus 1 m2 patalpų paviršiuje (ant sienų, lubų).

 13. Uodų dezinsekcija rūsiuose laikoma efektyvia, jeigu rūsyje išsiliejusiame vandenyje nerandama lervų ir/ar lėliukių bei suaugusių uodų, ir neefektyvia, jeigu rūsyje išsiliejusiame vandenyje randama lervų ir/ar lėliukių bei daugiau nei 1suaugęs uodas.

 14. Aruodinių nariuotakojų dezinsekcijos efektyvumo įvertinimui naudojamas lipnus popierius – juosta (20 m2 plotui skiriama viena juosta).

 15. Aruodinių nariuotakojų dezinsekcijos efektyvumas tuščiuose sandėliuose vertinamas po 1–2 parų, atlikus dezinsekciją.

 16. Aruodinių nariuotakojų dezinsekcija laikoma efektyvia, kai nėra prilipusių nariuotakojų, ir neefektyvia – kai yra prilipęs nors vienas nariuotakojis.


  Dezinsekcijos Įranga:
LANZONI ĮRANGA

VOLPI & BOTTOLI ĮRANGA

PRESSOVAC ĮRANGA
  Desinsekcija

  • Prekės kodas: p2-2