Siukliavamzdziu Valymas/ Dezinfekavimas

Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvų 91/155/EB ir 2001/58/EB reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimais.

Atliekamų darbų technologija:

Šukšlių šalintuvų vidinių paviršių apnašų valymo darbai atliekami nuo viršutinio aukšto šiukšlių šalinimo vožtuvo.

 1. Mechaninis šiukšlių šalintuvų vidinių paviršių apnašų valymas vykdomas lanksčiais velenais su besisukančiais šepečiais (800-3000 aps/min.), tuo pačiu metu purškiant plovimo priemonė. Naudojama ispanų firmos TEINNOVA šepetinė mašina ir unikali TEGRAS technologija, kurios dėka kokybiškai nuvaloma įvairios konsistensijos apnašos (tiek minkštos, tiek kietos);
 2. Pakartotinai šiukšlių šalintuvų vidinių paviršių apnašų valymas vykdomas lanksčiais velenais su besisukančiais šepečiais (800-3000 aps/min.), tuo pačiu metu purškiant vandenį. Visos apnašos ir vanduo subėga į apačioje (konteinerio patalpoje) padėtą indą;
 3. Daugiabučių namų šiukšlių šalintuvų dezinfekavimą naudojamas autorizuotas biocidas F 210 HYGISEPT - tai rūgštiniai dezinfekuojantys tirpalai, naudojami daugiabučių gyvenamujų namų vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų dezinfekcijai;
 4.  Pridedame šiukškių šalintuvų video medžiagą DVD diske.


Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją:

 • Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 19007/2006/EB- REACH 31 str. II priedo reikalavimus;
 • Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą;
 • VSVP Licencijos kopiją;
 • Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją ( Lietuvos higienos normos );
 • Ataskaita-deklaracija pateikiama  VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologinės Priežiūros Skyriui ir užsakovui;
 • Atliktų darbų aktai;
 • Atliktų darbų sąmata;
 • Užpildomas Statybų žurnalas.

Siukliavamzdziu Valymas/ Dezinfekavimas

 • Prekės kodas: P1-3